..::"::.. منـــــــــــادیـــــــــــــون..::"::.. ما اهل کوفه نیستیم ، سید علی تنها بماند http://monadion.mihanblog.com 2018-07-20T05:28:29+01:00 text/html 2014-03-10T08:46:21+01:00 monadion.mihanblog.com یاور مهدوی دانلود مجموعه پوستر با موضوع ایران جوان http://monadion.mihanblog.com/post/841 <p class="style10">دانلود مجموعه پوستر با موضوع ایران جوان <br></p><p class="style10"><br></p><p class="style10">توجه:<br>فایلهای ذیل در قالب بنر و پوستر بدون هیچ مشکل فنی قابل چاپ می باشد.<br><br> برای دریافت فایل قابل چاپ بر روی لینک های زیر تصاویر کلیک کنید. <br><br> تشکلها و سازمانهای مردمی و غیر مردمی میتوانند با درج نام و نشان خود پوسترها را منتشر نمایند. <br><br> لطفا در صورت استفاده، چاپ، توزیع و نصب این پوسترها با ارسال عکس به ایمیل info@postermovement.ir ما را در ثبت وقایع و اطلاع رسانی به فعالان نهضت یاری رسانید.</p> <table dir="rtl" class="style10" align="center" width="450"><tbody><tr> <td dir="rtl" style="text-align: center;" valign="top" width="200"><img alt="جای بعدی خالیه" title="جای بعدی خالیه" src="http://postermovement.ir/images/poster/thumb_postermovement87-01.jpg" height="300" width="200"> <li>لینک فایل قابل چاپ <br><a class="link" href="http://postermovement.ir/download.php?id=746&amp;file=postermovement87-01.jpg">«جای بعدی خالیه» </a><br> طراح:آرزو آقابابائیان</li></td><td width="20"><br></td><td dir="rtl" style="text-align: center;" valign="top" width="200"><img alt="به یک مادر نیازمندیم" title="به یک مادر نیازمندیم" src="http://postermovement.ir/images/poster/thumb_postermovement87-02.jpg" height="300" width="200"> <li>لینک فایل قابل چاپ <br><a class="link" href="http://postermovement.ir/download.php?id=747&amp;file=postermovement87-02.jpg">«به یک مادر نیازمندیم» </a><br> طراح:هاله سادات وجدانی</li></td><td width="20"><br></td></tr><tr><td height="10"><br></td></tr><tr><td dir="rtl" style="text-align: center;" valign="top" width="200"><img alt="سرمایه های زندگی" title="سرمایه های زندگی" src="http://postermovement.ir/images/poster/thumb_postermovement87-03.jpg" height="300" width="200"> <li>لینک فایل قابل چاپ <br><a class="link" href="http://postermovement.ir/download.php?id=748&amp;file=postermovement87-03.jpg">«سرمایه های زندگی» </a><br> طراح:آراده قربانی</li></td><td width="20"><br></td><td dir="rtl" style="text-align: center;" valign="top" width="200"><img alt="توکل بیشترفرزندبیشتر" title="توکل بیشترفرزندبیشتر" src="http://postermovement.ir/images/poster/thumb_postermovement87-04.jpg" height="300" width="200"> <li>لینک فایل قابل چاپ <br><a class="link" href="http://postermovement.ir/download.php?id=749&amp;file=postermovement87-04.jpg">«توکل بیشترفرزندبیشتر» </a><br> طراح:حمید قربانپور</li></td><td width="20"><br></td></tr><tr><td height="10"><br></td></tr><tr><td dir="rtl" style="text-align: center;" valign="top" width="200"><img alt="ایران جوان" title="ایران جوان" src="http://postermovement.ir/images/poster/thumb_postermovement87-05.jpg" height="300" width="200"> <li>لینک فایل قابل چاپ <br><a class="link" href="http://postermovement.ir/download.php?id=750&amp;file=postermovement87-05.jpg">«ایران جوان» </a><br> طراح:حمید قربانپور</li></td><td width="20"><br></td><td dir="rtl" style="text-align: center;" valign="top" width="200"><img alt="اتل متل توتوله" title="اتل متل توتوله" src="http://postermovement.ir/images/poster/thumb_postermovement87-06.jpg" height="300" width="200"> <li>لینک فایل قابل چاپ <br><a class="link" href="http://postermovement.ir/download.php?id=751&amp;file=postermovement87-06.jpg">«اتل متل توتوله» </a><br> طراح:مینو حیات بخش</li></td><td width="20"><br></td></tr><tr><td height="10"><br></td></tr><tr><td dir="rtl" style="text-align: center;" valign="top" width="200"><img alt="حاج بعلت تغییر شغل" title="حاج بعلت تغییر شغل" src="http://postermovement.ir/images/poster/thumb_postermovement87-07.jpg" height="300" width="200"> <li>لینک فایل قابل چاپ <br><a class="link" href="http://postermovement.ir/download.php?id=752&amp;file=postermovement87-07.jpg">«حاج بعلت تغییر شغل» </a><br> طراح:ریحانه سادات سجادی</li></td><td width="20"><br></td><td dir="rtl" style="text-align: center;" valign="top" width="200"><img alt="تنها خواهر من" title="تنها خواهر من" src="http://postermovement.ir/images/poster/thumb_postermovement87-08.jpg" height="300" width="200"> <li>لینک فایل قابل چاپ <br><a class="link" href="http://postermovement.ir/download.php?id=753&amp;file=postermovement87-08.jpg">«تنها خواهر من» </a><br> طراح:ریحانه سادات سجادی و هاله سادات وجدانی</li></td><td width="20"><br></td></tr><tr><td height="10"><br></td></tr><tr><td dir="rtl" style="text-align: center;" valign="top" width="200"><img alt="تنها برادر من" title="تنها برادر من" src="http://postermovement.ir/images/poster/thumb_postermovement87-09.jpg" height="300" width="200"> <li>لینک فایل قابل چاپ <br><a class="link" href="http://postermovement.ir/download.php?id=754&amp;file=postermovement87-09.jpg">«تنها برادر من» </a><br> طراح:ریحانه سادات سجادی و هاله سادات وجدانی</li></td><td width="20"><br></td><td dir="rtl" style="text-align: center;" valign="top" width="200"><img alt="پس از قتل یک فرصت" title="پس از قتل یک فرصت" src="http://postermovement.ir/images/poster/thumb_postermovement87-10.jpg" height="300" width="200"> <li>لینک فایل قابل چاپ <br><a class="link" href="http://postermovement.ir/download.php?id=755&amp;file=postermovement87-10.jpg">«پس از قتل یک فرصت» </a><br> طراح:محبوبه جوادی پور و زینب گراوند</li></td><td width="20"><br></td></tr><tr><td height="10"><br></td></tr><tr><td dir="rtl" style="text-align: center;" valign="top" width="200"><img alt="هر آن کس که دندان دهد نان دهد" title="هر آن کس که دندان دهد نان دهد" src="http://postermovement.ir/images/poster/thumb_postermovement87-11.jpg" height="300" width="200"> <li>لینک فایل قابل چاپ <br><a class="link" href="http://postermovement.ir/download.php?id=756&amp;file=postermovement87-11.jpg">«هر آن کس که دندان دهد نان دهد» </a><br> طراح:سهیل صادقی</li></td><td width="20"><br></td><td dir="rtl" style="text-align: center;" valign="top" width="200"><img alt="خطر سلاح های کشتار فردی" title="خطر سلاح های کشتار فردی" src="http://postermovement.ir/images/poster/thumb_postermovement87-12.jpg" height="300" width="200"> <li>لینک فایل قابل چاپ <br><a class="link" href="http://postermovement.ir/download.php?id=757&amp;file=postermovement87-12.jpg">«خطر سلاح های کشتار فردی» </a><br> طراح:شفیع آهی</li></td><td width="20"><br></td></tr><tr><td height="10"><br></td></tr><tr><td dir="rtl" style="text-align: center;" valign="top" width="200"><img alt="اگر دیروز مثل ما فکر میکردند" title="اگر دیروز مثل ما فکر میکردند" src="http://postermovement.ir/images/poster/thumb_postermovement87-13.jpg" height="300" width="200"> <li>لینک فایل قابل چاپ <br><a class="link" href="http://postermovement.ir/download.php?id=758&amp;file=postermovement87-13.jpg">«اگر دیروز مثل ما فکر میکردند» </a><br> طراح:علیرضا ممیززداه</li></td><td width="20"><br></td><td dir="rtl" style="text-align: center;" valign="top" width="200"><img alt="امانت" title="امانت" src="http://postermovement.ir/images/poster/thumb_postermovement87-15.jpg" height="300" width="200"> <li>لینک فایل قابل چاپ <br><a class="link" href="http://postermovement.ir/download.php?id=759&amp;file=postermovement87-15.jpg">«امانت» </a><br> طراح:منصوره جوادی پور و سارا ذبیح</li></td><td width="20"><br></td></tr><tr><td height="10"><br></td></tr><tr><td dir="rtl" style="text-align: center;" valign="top" width="200"><img alt="یه نون خور بیشتر" title="یه نون خور بیشتر" src="http://postermovement.ir/images/poster/thumb_postermovement87-16.jpg" height="300" width="200"> <li>لینک فایل قابل چاپ <br><a class="link" href="http://postermovement.ir/download.php?id=760&amp;file=postermovement87-16.jpg">«یه نون خور بیشتر» </a><br> طراح:محمد رازقی</li></td><td width="20"><br></td><td dir="rtl" style="text-align: center;" valign="top" width="200"><img alt="من روزیمو میارم" title="من روزیمو میارم" src="http://postermovement.ir/images/poster/thumb_postermovement87-17.jpg" height="300" width="200"> <li>لینک فایل قابل چاپ <br><a class="link" href="http://postermovement.ir/download.php?id=761&amp;file=postermovement87-17.jpg">«من روزیمو میارم» </a><br> طراح:محمد رازقی</li></td><td width="20"><br></td></tr><tr><td height="10"><br></td></tr><tr><td dir="rtl" style="text-align: center;" valign="top" width="200"><img alt="نمی خوام تنها باشم" title="نمی خوام تنها باشم" src="http://postermovement.ir/images/poster/thumb_postermovement87-18.jpg" height="300" width="200"> <li>لینک فایل قابل چاپ <br><a class="link" href="http://postermovement.ir/download.php?id=762&amp;file=postermovement87-18.jpg">«نمی خوام تنها باشم» </a><br> طراح:محمدجواد قاسمپور</li></td><td width="20"><br></td><td dir="rtl" style="text-align: center;" valign="top" width="200"><img alt="چقدر زود پیر می شود" title="چقدر زود پیر می شود" src="http://postermovement.ir/images/poster/thumb_postermovement87-19.jpg" height="300" width="200"> <li>لینک فایل قابل چاپ <br><a class="link" href="http://postermovement.ir/download.php?id=763&amp;file=postermovement87-19.jpg">«چقدر زود پیر می شود» </a><br> طراح:محمدحسین مویدی</li></td><td width="20"><br></td></tr><tr><td height="10"><br></td></tr><tr><td dir="rtl" style="text-align: center;" valign="top" width="200"><img alt="بازداری" title="بازداری" src="http://postermovement.ir/images/poster/thumb_postermovement87-20.jpg" height="300" width="200"> <li>لینک فایل قابل چاپ <br><a class="link" href="http://postermovement.ir/download.php?id=764&amp;file=postermovement87-20.jpg">«بازداری» </a><br> طراح:محمود بازدار</li></td><td width="20"><br></td><td dir="rtl" style="text-align: center;" valign="top" width="200"><img alt="چرا عاقل نکند کاری" title="چرا عاقل نکند کاری" src="http://postermovement.ir/images/poster/thumb_postermovement87-22.jpg" height="300" width="200"> <li>لینک فایل قابل چاپ <br><a class="link" href="http://postermovement.ir/download.php?id=765&amp;file=postermovement87-22.jpg">«چرا عاقل نکند کاری» </a><br> طراح:مرتضی حاجیانی</li></td><td width="20"><br></td></tr><tr><td height="10"><br></td></tr><tr><td dir="rtl" style="text-align: center;" valign="top" width="200"><img alt="خوشبختی یک واژه پر جمعیت است" title="خوشبختی یک واژه پر جمعیت است" src="http://postermovement.ir/images/poster/thumb_postermovement87-21.jpg" height="300" width="200"> <li>لینک فایل قابل چاپ <br><a class="link" href="http://postermovement.ir/download.php?id=766&amp;file=postermovement87-21.jpg">«خوشبختی یک واژه پر جمعیت است» </a><br> طراح:محمود بازدار</li></td><td width="20"><br></td></tr></tbody></table> text/html 2014-03-09T08:51:10+01:00 monadion.mihanblog.com یاور مهدوی پوستر نسل کشی مسلمانان آفریقا | فایل چاپ http://monadion.mihanblog.com/post/842 <br><div align="center"><a href="http://s5.picofile.com/file/8114950368/Fa_Muslims_africa_mhsm_mihanblog_com.jpg" target="_blank" title="DE :Mohamad HasaN Salavati"><img src="http://s5.picofile.com/file/8114950418/web_Fa_Muslims_africa_mhsm_mihanblog_com.jpg" alt="photo : Mohammad HasaN SaLaVaTi" align="bottom" border="0" height="663" hspace="0" vspace="0" width="465"></a><br><br><br>للحق<br><br><b>مسلمانان ،‌مسلمانان ،‌<font color="#FF0000">مسلمانی</font> ز سر گیرید ... </b><br><br><b>___________________________________</b><br><br><b>پ.ن.:</b><br><br><b><font color="#CC0000">اگر دین ندارید لا اقل آزاده باشید ...</font></b><br><br>این جمله ی سید الشهدا سلام الله برای این روزهای ما خیلی کاربرد دارد ...خیلی<br>آنهایی که نگران دو سه نفر زندانی سیاسی و مزدور آمریکایی در ایران هستند ،‌ در این مواقع سکوتشان عالم و آدم را فرا می گیرد...<br>5 سرباز ایرانی جای خود ،‌ ای کاش صدای دوستان و رسانه های مکتوب داخلی را هم برای این نسل کشی مسلمانان در آفریقا&nbsp; بشنویم...<br><br>و اما همیشه پای یک استعمارگر در میان است ... <br>و امروز هم آتش افروزی و کشتار مسلمانان توسط فرانسه ی استعمارگر در زیر چتر امنیت سازمان ملل و حقوق بی بشر...<br><br>______________________<br><br>و اما وای بر ما واماندگان زمین گیر ... <br>که اینقدر بی تفاوت شده ایم نسبت به همه ی مسائل...<br>باید به دنبال چاره باشیم ...<br> بیهوده به انتظار منجی نشسته ایم ، تا اینگونه هستیم ...<br><br>_________<br><br>برای دریافت پوستر در ابعاد چاپ و توزیع و چاپ آن در محل های مختلف بر روی طرح ها کلیک کنید ...<br><br><br>to english<br><br></div><h1 class="title" align="center"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#FF0000">Stop kiling </font><font color="#FFFFFF">African Muslims</font></span></h1><p align="center"><a href="http://s5.picofile.com/file/8114950326/EN_Muslims_africa_mhsm_mihanblog_com.jpg" target="_blank" title="DE :Mohamad HasaN Salavati"><img src="http://s5.picofile.com/file/8114950400/web_EN_Muslims_africa_mhsm_mihanblog_com.jpg" alt="photo : Mohammad HasaN SaLaVaTi" align="bottom" border="0" height="427" hspace="0" vspace="0" width="301"></a></p><p align="center"><br></p><p align="center"><br></p><p align="center"><br></p><p align="center"><font size="1">ختم کلام :‌</font></p><p align="center">یا ایهالعزیز ...</p><p align="center">ما را به جبر هم که شده سر به راه کن / خیری ندیده ایم از این اختیارها<br></p><p align="center"><br></p> text/html 2013-07-25T23:57:10+01:00 monadion.mihanblog.com یاور مهدوی می گویند این ها میانماری نیستند ..... http://monadion.mihanblog.com/post/813 <div style="text-align: justify;">&nbsp;اگر شما اوضاع و احوال قرن هجدهم و قرن نوزدهم و قرن بیستم میلادى را مطالعه كرده باشید - <br>مى<span dir="LTR">‌</span>بینید كه اینها چه كردند در شرق آسیا، در هند، در چین، در آفریقا، در آمریكا؛<br>&nbsp;چه بلائى بر سر بشریت آوردند؛ چه جهنمى براى ملتها و انسانها به وجود آوردند و آنها را سوزاندند؛<br>&nbsp;فقط براى بهره<span dir="LTR">‌</span>كشى، براى استثمار. <br>همین امروز شما ملاحظه كنید؛ در یك كشورى در شرق آسیا - در <span style="color:#ff0000;">میانمار</span> - هزاران انسان مسلمان دارند كشته میشوند، دارند فدا میشوند، <br>مدعیان دروغین <a href="http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=2248">حقوق بشر</a> لب تر نمیكنند. همانهائى كه براى حیوانات دل میسوزانند، <br>اینجا در مقابل كشتار یك عده انسان بى<span dir="LTR">‌</span>گناه، بى<span dir="LTR">‌</span>دفاع، زن، مرد، كودك، سكوت میكنند؛ <br>&nbsp;این، حقوق بشر اینهاست؛<br>&nbsp; میگویند اینها میانمارى نیستند؛ خب، گیرم نباشند - البته دروغ میگویند، <br>داعیه<span dir="LTR">‌</span>ى ما ایجاد تمدنى است متكى به معنویت، متكى به خدا، متكى به وحى الهى، متكى به تعلیم الهى، متكى به هدایت الهى. <br>امروز اگر یك چنین تمدنى را ملتهاى اسلامى - كه بحمداللَّه بسیارى از ملتهاى اسلامى <a href="http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1648">بیدار </a>شده<span dir="LTR">‌</span>اند و به پا خاسته<span dir="LTR">‌</span>اند - بتوانند پایه<span dir="LTR">‌</span>گذارى كنند، بشر سعادتمند خواهد شد.<br>&nbsp;داعیه<span dir="LTR">‌</span>ى جمهورى اسلامى و انقلاب اسلامى این است؛ <br>ما دنبال یك چنین تمدنى هستیم. <br> این را شما جوانهاى عزیز به خاطر بسپارید، این را شاخص و معیار قرار بدهید.<br>____________________________________________________________________________________<br><br>متنی که مطالعه نمودید و شاید بخش هایی از آن را در پست قبلی هم نیز مطالعه کرده بودید ، بخش هایی از سخنان مهم مقام معظم رهبری در محفل انس با قرآن در شب اول ماه رمضان بود.<br><br><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif">&nbsp; <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif"> منتظر&nbsp; اولین پادکست صوتی ( کلیپ صوتی )&nbsp; با&nbsp; نام " مدعیان دروغین حقوق بشر .... " <br><br>تولید شده در <a href="http://monadion.mihanblog.com/" target="_blank" title=""><font size="2"><span style="font-weight: bold;">گروه فرهنگی منادیون</span></font></a><font size="2"><span style="font-weight: bold;"></span></font> و و بگاه منادیون باشید... <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/96.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/96.gif"></div> text/html 2013-06-16T13:46:14+01:00 monadion.mihanblog.com یاور مهدوی طاعات و عبادات سیاسی تان قبول حق ... http://monadion.mihanblog.com/post/840 <div class="body align"><div class="cnt post_list"> <p style="text-align: justify;" align="center"><a href="http://s4.picofile.com/file/7805618167/ebadat.jpg" target="_blank" title="photo:Mohamad HasaN Salavati"><img src="http://s4.picofile.com/file/7805618167/ebadat.jpg" alt="ph:mohammad hasan SaLaVati" align="bottom" border="0" height="360" hspace="0" vspace="0" width="493"></a></p> <p style="text-align: justify;" align="justify"><br></p> <p style="text-align: justify;" align="justify">فرق ما با شما اینست:</p> <p style="text-align: justify;" align="justify">ما به این بدیهی ترین اصل هر انتخاباتی واقفیم که ممکن است به یک نفر رای بدهیم و آن یک نفر رای نیاورد یعنی کاندیدای محبوب ما شکست بخورد.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;" align="justify">ما به این اصل واقفیم که &nbsp;کاندیدای محبوب گروه دیگر، حالا رئیس جمهور کشور ایران است و &nbsp;ایران، کشور ما هم هست. پس دعا می کنیم رئیس جمهور جدید کشورمان خرابی ها را آبادسازد و آبادانی ها را آبادتر. او را تخطئه نمی کنیم، نسبت نمی دهیم و به طرفدارانش هزار انگ و رنگ نمی بندیم.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;" align="justify">ما بعد از این شکست هوچیگری نمی کنیم، به خیابان نمی ریزیم، به اموال عمومی آسیب نمی رسانیم، می دانیم کاندیداهایمان هم عاقلتر از آنند که هوادارانشان را بعد از شکست به نزاع خیابانی بخوانند و بیانیه های واهی پشت بیانیه صادر کنند. ما &nbsp;به برادرمان، به خواهرمان، به خانواده مان، رفیقمان پشت نمی کنیم، نمی تازیم، فحش نمی دهیم و ادعای دزدیده شدن رایمان را نداریم! ضمن اینکه این بار تنها با چندصدهزار رای (کمی بیش از 50% آرا) کاندیدای مورد علاقه ی شما پیروز شد نه با چندین میلیون رای - که در مورد اول تقلب کردن بسیار ساده تر است نه؟</p> <p style="text-align: justify;" align="justify">ما به این اصل هم واقفیم که انتخابات این دوره در همان سیستم و زیر سایه ی همان نظام و همان رهبری شکل گرفت که شما چهار سال قبل، دروغگو و متقلب خواندید در حالیکه خیلی از همان شمایان خیلی های دیگرتان را این بار به رای دادن ترغیب کردید و حتی از نظرات سفت و سختتان چند روزی مانده به انتخابات برگشتید و کاندیدای محبوبتان را هم به بقیه معرفی کردید. ما برعکس شما درباره ی این تغییرات قضاوت نمی کنیم. می گوییم انشاا... که خیر است و چه خیری بهتر از این که انتخاب همان کاندیدا به شما ثابت کرد همه ی بیانیه ها و ادعاها لزوما درست نیستند.</p> <p style="text-align: justify;" align="justify">ما به شما و به رئیس جمهور کشورمان آقای روحانی - کاندیدای محبوب شما - تبریک می گوییم. به خودمان هم تبریک می گوییم که خداوند که لطف و ستایش او را سزاست به ما چنان سعه ی صدر و بینش و دانشی عطا کرده که بدانیم و بفهمیم هدف غایی همه ی این انتخابها آبادانی و سرافرازی ایران است و آسایش ملت ایران و این سرافرازی به دست نمی آید مگر در سایه ی اتحاد، پس به قول شاعر:</p> <p style="text-align: justify;" align="justify">دست در دست هم نهیم به مهر</p> <p style="text-align: justify;" align="justify">میهن خویش را کنیم آباد</p> <p style="text-align: justify;" align="justify"><br></p> <p style="text-align: justify;" align="justify"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif"> پی نوشت ها را حتما بخوانید ...<br></p> <p style="text-align: justify;" align="justify">____________________________</p> <p style="text-align: justify;" align="justify">پ.ن.1:اول از همه تبریک به مردم ، و بعد تبریک به مقام معظم رهبری و تبریک به منتخب مردم... آقا<em>ی روحانی</em></p> <p style="text-align: justify;" align="justify"><em></em></p> <p style="text-align: justify;" align="justify">پ.ن.2:&nbsp;سلامتیه حامیان دکتر جلیلی و دکتر قالیباف که شیرینی انتخابات رو با برچسب تقلب به کام ملت تلخ نکردن <br></p> <p style="text-align: justify;" align="justify"><em>پ.ن.3 : </em>متن بالا از صفحه ی مجازی مژگان عباسلو، از شاعران مطرح کشورهست&nbsp; که حرف دل ماست ...</p> <p style="text-align: justify;" align="justify">پ.ن.4 : <strong>“دکتر حسن روحانی: نظام مظلومی که ۴ سال پیش به اتهام جابجایی ۱۱ میلیون رأی زخم فتنه را چشید، پای ۲۵ هزار رأی بیشتر از ۵۰ درصد نامزد پیروز ایستاد”</strong></p> <p style="text-align: justify;" align="justify"><font color="#006600"><b>پ.ن5 : ما آموخته ایم که به اصلح رای دهیم حتی اگر ۷۲ تن باشیم…</b></font></p> </div></div> text/html 2013-06-04T11:01:40+01:00 monadion.mihanblog.com یاور مهدوی دانلود مجموعه 44 پوستر با موضوع حماسه سیاسی + فایل چاپ http://monadion.mihanblog.com/post/839 &nbsp;<div style="text-align: center;"><div style="text-align: right;"><div style="text-align: center;"><div style="text-align: right;"><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 102, 0);"><font size="1">للحق</font></span><br><span style="font-weight: bold; color: rgb(204, 0, 0);"></span></div><span style="font-weight: bold; color: rgb(204, 0, 0);"><br>حماسه ای دیگر در نهضت مردمی پوستر انقلاب </span><br><div style="text-align: right;"><br>سلام<br></div></div><br>44&nbsp; پوستر آماده چاپ بر روی <a href="http://postermovement.ir/" target="_blank" title="photo:Mohamad HasaN Salavati">سایت نهضت مردمی پوستر انقلاب</a> بارگزاری شده است ...<br><br><br>فایلهای ذیل در قالب بنر و پوستر بدون هیچ مشکل فنی قابل چاپ می باشد.<br><br> برای دریافت فایل قابل چاپ بر روی لینک های زیر تصاویر کلیک کنید. <br><br> تشکلها و سازمانهای مردمی و غیر مردمی میتوانند با درج نام و نشان خود پوسترها را منتشر نمایند. <br><br> لطفا در صورت استفاده، چاپ، توزیع و نصب این پوسترها با ارسال عکس به ایمیل info@postermovement.ir ما را در ثبت وقایع و اطلاع رسانی به فعالان نهضت یاری رسانید.<br></div><table dir="rtl" class="style10" align="center" width="450"><tbody><tr><td dir="rtl" style="text-align: center;" valign="top" width="200"><img alt="حماسه ادامه دارد" title="حماسه ادامه دارد" src="http://postermovement.ir/images/poster/thumb_postermovement-persian-75-1.jpg" height="300" width="200"> <li>لینک فایل قابل چاپ <br><a class="link" href="http://postermovement.ir/download.php?id=538&amp;file=postermovement-persian-75-1.jpg">«حماسه ادامه دارد» </a><br> طراح:حمید فخار</li></td><td width="20"><br></td><td dir="rtl" style="text-align: center;" valign="top" width="200"><img alt="چشم شهیدان نگران من و توست" title="چشم شهیدان نگران من و توست" src="http://postermovement.ir/images/poster/thumb_postermovement-persian-75-2.jpg" height="300" width="200"> <li>لینک فایل قابل چاپ <br><a class="link" href="http://postermovement.ir/download.php?id=539&amp;file=postermovement-persian-75-2.jpg">«چشم شهیدان نگران من و توست» </a><br> طراح:حمید فخار</li></td><td width="20"><br></td></tr><tr><td height="10"><br></td></tr><tr><td dir="rtl" style="text-align: center;" valign="top" width="200"><img alt="رقابت به شرط رفاقت" title="رقابت به شرط رفاقت" src="http://postermovement.ir/images/poster/thumb_postermovement-persian-75-3.jpg" height="300" width="200"> <li>لینک فایل قابل چاپ <br><a class="link" href="http://postermovement.ir/download.php?id=540&amp;file=postermovement-persian-75-3.jpg">«رقابت به شرط رفاقت» </a><br> طراح:حمید فخار</li></td><td width="20"><br></td><td dir="rtl" style="text-align: center;" valign="top" width="200"><img alt="رقابت، رفاقت" title="رقابت، رفاقت" src="http://postermovement.ir/images/poster/thumb_postermovement-persian-75-4.jpg" height="300" width="200"> <li>لینک فایل قابل چاپ <br><a class="link" href="http://postermovement.ir/download.php?id=541&amp;file=postermovement-persian-75-4.jpg">«رقابت، رفاقت» </a><br> طراح:حمید قربانپور</li></td><td width="20"><br></td></tr><tr><td height="10"><br></td></tr><tr><td dir="rtl" style="text-align: center;" valign="top" width="200"><img alt="لبیک / حماسه حضور" title="لبیک / حماسه حضور" src="http://postermovement.ir/images/poster/thumb_postermovement-persian-75-5.jpg" height="300" width="200"> <li>لینک فایل قابل چاپ <br><a class="link" href="http://postermovement.ir/download.php?id=542&amp;file=postermovement-persian-75-5.jpg">«لبیک / حماسه حضور» </a><br> طراح:حمید قربانپور</li></td><td width="20"><br></td><td dir="rtl" style="text-align: center;" valign="top" width="200"><img alt="راستگویی در گفتار" title="راستگویی در گفتار" src="http://postermovement.ir/images/poster/thumb_postermovement-persian-75-6.jpg" height="300" width="200"> <li>لینک فایل قابل چاپ <br><a class="link" href="http://postermovement.ir/download.php?id=543&amp;file=postermovement-persian-75-6.jpg">«راستگویی در گفتار» </a><br> طراح:حمید قربانپور</li></td><td width="20"><br></td></tr><tr><td height="10"><br></td></tr><tr><td dir="rtl" style="text-align: center;" valign="top" width="200"><img alt="در کمین وحدتان نشسته اند..." title="در کمین وحدتان نشسته اند..." src="http://postermovement.ir/images/poster/thumb_postermovement-persian-75-7.jpg" height="300" width="200"> <li>لینک فایل قابل چاپ <br><a class="link" href="http://postermovement.ir/download.php?id=544&amp;file=postermovement-persian-75-7.jpg">«در کمین وحدتان نشسته اند...» </a><br> طراح:آزاده قربانی</li></td><td width="20"><br></td><td dir="rtl" style="text-align: center;" valign="top" width="200"><img alt="ما هیبت دشمن را می شکنیم" title="ما هیبت دشمن را می شکنیم" src="http://postermovement.ir/images/poster/thumb_postermovement-persian-75-8.jpg" height="300" width="200"> <li>لینک فایل قابل چاپ <br><a class="link" href="http://postermovement.ir/download.php?id=545&amp;file=postermovement-persian-75-8.jpg">«ما هیبت دشمن را می شکنیم» </a><br> طراح:محمد حسن صلواتی</li></td><td width="20"><br></td></tr><tr><td height="10"><br></td></tr><tr><td dir="rtl" style="text-align: center;" valign="top" width="200"><img alt="امروز رای ما" title="امروز رای ما" src="http://postermovement.ir/images/poster/thumb_postermovement-persian-75-10.jpg" height="300" width="200"> <li>لینک فایل قابل چاپ <br><a class="link" href="http://postermovement.ir/download.php?id=546&amp;file=postermovement-persian-75-10.jpg">«امروز رای ما» </a><br> طراح:حامد امامی</li></td><td width="20"><br></td><td dir="rtl" style="text-align: center;" valign="top" width="200"><img alt="همه حماسه را ببینند" title="همه حماسه را ببینند" src="http://postermovement.ir/images/poster/thumb_postermovement-persian-75-11.jpg" height="300" width="200"> <li>لینک فایل قابل چاپ <br><a class="link" href="http://postermovement.ir/download.php?id=547&amp;file=postermovement-persian-75-11.jpg">«همه حماسه را ببینند» </a><br> طراح:حامد امامی</li></td><td width="20"><br></td></tr><tr><td height="10"><br></td></tr><tr><td dir="rtl" style="text-align: center;" valign="top" width="200"><img alt="از ماست بر ماست" title="از ماست بر ماست" src="http://postermovement.ir/images/poster/thumb_postermovement-persian-75-9.jpg" height="300" width="200"> <li>لینک فایل قابل چاپ <br><a class="link" href="http://postermovement.ir/download.php?id=548&amp;file=postermovement-persian-75-9.jpg">«از ماست بر ماست» </a><br> طراح:حامد محمدیان</li></td><td width="20"><br></td><td dir="rtl" style="text-align: center;" valign="top" width="200"><img alt="یک وظیفه" title="یک وظیفه" src="http://postermovement.ir/images/poster/thumb_postermovement-persian-75-12.jpg" height="300" width="200"> <li>لینک فایل قابل چاپ <br><a class="link" href="http://postermovement.ir/download.php?id=549&amp;file=postermovement-persian-75-12.jpg">«یک وظیفه» </a><br> طراح:حسین مقدم نیا</li></td><td width="20"><br></td></tr></tbody></table><br><br><br> <table dir="rtl" class="style10" align="center" width="450"> <tbody><tr> <td dir="rtl" style="text-align: center;" valign="top" width="200"><img alt="همه برنده ایم" title="همه برنده ایم" src="http://postermovement.ir/images/poster/thumb_postermovement-persian-74-2.jpg" height="300" width="200"> <li>لینک فایل قابل چاپ <br><a class="link" href="http://postermovement.ir/download.php?id=515&amp;file=postermovement-persian-74-2.jpg">«همه برنده ایم» </a><br> طراح:شفیع آهی</li></td><td width="20"><br></td><td dir="rtl" style="text-align: center;" valign="top" width="200"><img alt="رقابت برادرانه،پشت به پشت،دربرابر دشمن" title="رقابت برادرانه،پشت به پشت،دربرابر دشمن" src="http://postermovement.ir/images/poster/thumb_postermovement-persian-74-3.jpg" height="300" width="200"> <li>لینک فایل قابل چاپ <br><a class="link" href="http://postermovement.ir/download.php?id=516&amp;file=postermovement-persian-74-3.jpg">«رقابت برادرانه،پشت به پشت،دربرابر دشمن» </a><br> طراح:سید هاشم دقیق</li></td><td width="20"><br></td></tr><tr><td height="10"><br></td></tr><tr><td dir="rtl" style="text-align: center;" valign="top" width="200"><img alt="آزمون سراسری" title="آزمون سراسری" src="http://postermovement.ir/images/poster/thumb_postermovement-persian-74-5.jpg" height="300" width="200"> <li>لینک فایل قابل چاپ <br><a class="link" href="http://postermovement.ir/download.php?id=517&amp;file=postermovement-persian-74-5.jpg">«آزمون سراسری» </a><br> طراح:امیرخالقی</li></td><td width="20"><br></td><td dir="rtl" style="text-align: center;" valign="top" width="200"><img alt="جهانی به ما می نگرد" title="جهانی به ما می نگرد" src="http://postermovement.ir/images/poster/thumb_postermovement-persian-74-6.jpg" height="300" width="200"> <li>لینک فایل قابل چاپ <br><a class="link" href="http://postermovement.ir/download.php?id=518&amp;file=postermovement-persian-74-6.jpg">«جهانی به ما می نگرد» </a><br> طراح:حمید قربانپور</li></td><td width="20"><br></td></tr><tr><td height="10"><br></td></tr><tr><td dir="rtl" style="text-align: center;" valign="top" width="200"><img alt="ظهور،حضور" title="ظهور،حضور" src="http://postermovement.ir/images/poster/thumb_postermovement-persian-74-7.jpg" height="300" width="200"> <li>لینک فایل قابل چاپ <br><a class="link" href="http://postermovement.ir/download.php?id=519&amp;file=postermovement-persian-74-7.jpg">«ظهور،حضور» </a><br> طراح:لطیفه نجاتی</li></td><td width="20"><br></td><td dir="rtl" style="text-align: center;" valign="top" width="200"><img alt="مهمات رسید" title="مهمات رسید" src="http://postermovement.ir/images/poster/thumb_postermovement-persian-74-9.jpg" height="300" width="200"> <li>لینک فایل قابل چاپ <br><a class="link" href="http://postermovement.ir/download.php?id=520&amp;file=postermovement-persian-74-9.jpg">«مهمات رسید» </a><br> طراح:هاله سادات وجدانی </li></td><td width="20"><br></td></tr><tr><td height="10"><br></td></tr><tr><td dir="rtl" style="text-align: center;" valign="top" width="200"><img alt="چرا برگردیم؟" title="چرا برگردیم؟" src="http://postermovement.ir/images/poster/thumb_postermovement-persian-74-8.jpg" height="300" width="200"> <li>لینک فایل قابل چاپ <br><a class="link" href="http://postermovement.ir/download.php?id=521&amp;file=postermovement-persian-74-8.jpg">«چرا برگردیم؟» </a><br> طراح:محمد حسن صلواتی</li></td><td width="20"><br></td><td dir="rtl" style="text-align: center;" valign="top" width="200"><img alt="هیچ کس نگوید رای من یک نفر چه اثری دارد" title="هیچ کس نگوید رای من یک نفر چه اثری دارد" src="http://postermovement.ir/images/poster/thumb_postermovement-persian-74-10.jpg" height="300" width="200"> <li>لینک فایل قابل چاپ <br><a class="link" href="http://postermovement.ir/download.php?id=522&amp;file=postermovement-persian-74-10.jpg">«هیچ کس نگوید رای من یک نفر چه اثری دارد» </a><br> طراح:سید مهدی حسینی</li></td><td width="20"><br></td></tr><tr><td height="10"><br></td></tr><tr><td dir="rtl" style="text-align: center;" valign="top" width="200"><img alt="حماسه سیاسی" title="حماسه سیاسی" src="http://postermovement.ir/images/poster/thumb_postermovement-persian-74-1.jpg" height="300" width="200"> <li>لینک فایل قابل چاپ <br><a class="link" href="http://postermovement.ir/download.php?id=523&amp;file=postermovement-persian-74-1.jpg">«حماسه سیاسی» </a><br> طراح:حسین درخشانی</li></td><td width="20"><br></td><td dir="rtl" style="text-align: center;" valign="top" width="200"><img alt="قطره دریاست، اگه با دریاست" title="قطره دریاست، اگه با دریاست" src="http://postermovement.ir/images/poster/thumb_postermovement-persian-74-14.jpg" height="300" width="200"> <li>لینک فایل قابل چاپ <br><a class="link" href="http://postermovement.ir/download.php?id=524&amp;file=postermovement-persian-74-14.jpg">«قطره دریاست، اگه با دریاست» </a><br> طراح:جمال الدین کاظمی</li></td><td width="20"><br></td></tr><tr><td height="10"><br></td></tr><tr><td dir="rtl" style="text-align: center;" valign="top" width="200"><img alt="حالیا چشم جهانی نگران من و توست" title="حالیا چشم جهانی نگران من و توست" src="http://postermovement.ir/images/poster/thumb_postermovement-persian-74-4.jpg" height="300" width="200"> <li>لینک فایل قابل چاپ <br><a class="link" href="http://postermovement.ir/download.php?id=525&amp;file=postermovement-persian-74-4.jpg">«حالیا چشم جهانی نگران من و توست» </a><br> طراح:حامد محمدیان</li></td><td width="20"><br></td><td dir="rtl" style="text-align: center;" valign="top" width="200"><img alt="ای لشکر صاحب الزمان" title="ای لشکر صاحب الزمان" src="http://postermovement.ir/images/poster/thumb_postermovement-persian-74-18.jpg" height="300" width="200"> <li>لینک فایل قابل چاپ <br><a class="link" href="http://postermovement.ir/download.php?id=526&amp;file=postermovement-persian-74-18.jpg">«ای لشکر صاحب الزمان» </a><br> طراح:ابوالفضل عزیزی</li></td><td width="20"><br></td></tr><tr><td height="10"><br></td></tr><tr><td dir="rtl" style="text-align: center;" valign="top" width="200"><img alt="شجره انقلاب" title="شجره انقلاب" src="http://postermovement.ir/images/poster/thumb_postermovement-persian-74-11.jpg" height="300" width="200"> <li>لینک فایل قابل چاپ <br><a class="link" href="http://postermovement.ir/download.php?id=527&amp;file=postermovement-persian-74-11.jpg">«شجره انقلاب» </a><br> طراح:مرجانه رنجبر</li></td><td width="20"><br></td><td dir="rtl" style="text-align: center;" valign="top" width="200"><img alt="خدمت،قدرت" title="خدمت،قدرت" src="http://postermovement.ir/images/poster/thumb_postermovement-persian-74-12.jpg" height="300" width="200"> <li>لینک فایل قابل چاپ <br><a class="link" href="http://postermovement.ir/download.php?id=528&amp;file=postermovement-persian-74-12.jpg">«خدمت،قدرت» </a><br> طراح:مرجانه رنجبر</li></td><td width="20"><br></td></tr><tr><td height="10"><br></td></tr><tr><td dir="rtl" style="text-align: center;" valign="top" width="200"><img alt="قانون اساسی" title="قانون اساسی" src="http://postermovement.ir/images/poster/thumb_postermovement-persian-74-13.jpg" height="300" width="200"> <li>لینک فایل قابل چاپ <br><a class="link" href="http://postermovement.ir/download.php?id=529&amp;file=postermovement-persian-74-13.jpg">«قانون اساسی» </a><br> طراح:مرجانه رنجبر</li></td><td width="20"><br></td><td dir="rtl" style="text-align: center;" valign="top" width="200"><img alt="سرنوشت مارا رای تو روشن میکند" title="سرنوشت مارا رای تو روشن میکند" src="http://postermovement.ir/images/poster/thumb_postermovement-persian-74-17.jpg" height="300" width="200"> <li>لینک فایل قابل چاپ <br><a class="link" href="http://postermovement.ir/download.php?id=530&amp;file=postermovement-persian-74-17.jpg">«سرنوشت مارا رای تو روشن میکند» </a><br> طراح:سهیل صادقی</li></td><td width="20"><br></td></tr><tr><td height="10"><br></td></tr><tr><td dir="rtl" style="text-align: center;" valign="top" width="200"><img alt="بصیرت" title="بصیرت" src="http://postermovement.ir/images/poster/thumb_postermovement-persian-74-20.jpg" height="300" width="200"> <li>لینک فایل قابل چاپ <br><a class="link" href="http://postermovement.ir/download.php?id=531&amp;file=postermovement-persian-74-20.jpg">«بصیرت» </a><br> طراح:حمید فخار</li></td><td width="20"><br></td><td dir="rtl" style="text-align: center;" valign="top" width="200"><img alt="فضای انتخاباتی" title="فضای انتخاباتی" src="http://postermovement.ir/images/poster/thumb_postermovement-persian-74-19.jpg" height="300" width="200"> <li>لینک فایل قابل چاپ <br><a class="link" href="http://postermovement.ir/download.php?id=532&amp;file=postermovement-persian-74-19.jpg">«فضای انتخاباتی» </a><br> طراح:حمید فخار</li></td><td width="20"><br></td></tr><tr><td height="10"><br></td></tr><tr><td dir="rtl" style="text-align: center;" valign="top" width="200"><img alt="علایق و سلایق" title="علایق و سلایق" src="http://postermovement.ir/images/poster/thumb_postermovement-persian-74-21.jpg" height="300" width="200"> <li>لینک فایل قابل چاپ <br><a class="link" href="http://postermovement.ir/download.php?id=533&amp;file=postermovement-persian-74-21.jpg">«علایق و سلایق» </a><br> طراح:حمید فخار</li></td><td width="20"><br></td><td dir="rtl" style="text-align: center;" valign="top" width="200"><img alt="اولین رای" title="اولین رای" src="http://postermovement.ir/images/poster/thumb_postermovement-persian-74-16.jpg" height="300" width="200"> <li>لینک فایل قابل چاپ <br><a class="link" href="http://postermovement.ir/download.php?id=534&amp;file=postermovement-persian-74-16.jpg">«اولین رای» </a><br> طراح:زهرا صبوری</li></td><td width="20"><br></td></tr><tr><td height="10"><br></td></tr><tr><td dir="rtl" style="text-align: center;" valign="top" width="200"><img alt="سرمایه گذاری ملی" title="سرمایه گذاری ملی" src="http://postermovement.ir/images/poster/thumb_postermovement-persian-74-15.jpg" height="300" width="200"> <li>لینک فایل قابل چاپ <br><a class="link" href="http://postermovement.ir/download.php?id=536&amp;file=postermovement-persian-74-15.jpg">«سرمایه گذاری ملی» </a><br> طراح:مهدی عسگری</li></td><td width="20"><br></td><td dir="rtl" style="text-align: center;" valign="top" width="200"><img alt="نصب هرگونه وعده دروغ پیگرد الهی دارد" title="نصب هرگونه وعده دروغ پیگرد الهی دارد" src="http://postermovement.ir/images/poster/thumb_postermovement-persian-74-22.jpg" height="300" width="200"> <li>لینک فایل قابل چاپ <br><a class="link" href="http://postermovement.ir/download.php?id=537&amp;file=postermovement-persian-74-22.jpg">«نصب هرگونه وعده دروغ پیگرد الهی دارد» </a><br> طراح:محمود بازدار</li></td><td width="20"><br></td></tr><tr><td height="10"><br></td></tr><tr> </tr></tbody></table><br></div> <table style="text-align: left; margin-left: auto; margin-right: auto;" dir="rtl" class="style10" width="450"><tbody><tr> <td dir="rtl" style="text-align: center;" valign="top" width="200"><img alt="حماسه سیاسی، حماسه حسینی" title="حماسه سیاسی، حماسه حسینی" src="http://postermovement.ir/images/poster/thumb_postermovement-persian-73-1.jpg" height="300" width="200"> <li>لینک فایل قابل چاپ <br><a class="link" href="http://postermovement.ir/download.php?id=504&amp;file=postermovement-persian-73-1.jpg">«حماسه سیاسی، حماسه حسینی» </a><br> طراح:حسین هدایتی</li></td><td width="20"><br></td><td dir="rtl" style="text-align: center;" valign="top" width="200"><img alt="لبیک یا امام" title="لبیک یا امام" src="http://postermovement.ir/images/poster/thumb_postermovement-persian-73-3.jpg" height="300" width="200"> <li>لینک فایل قابل چاپ <br><a class="link" href="http://postermovement.ir/download.php?id=505&amp;file=postermovement-persian-73-3.jpg">«لبیک یا امام» </a><br> طراح:حسین هدایتی</li></td><td width="20"><br></td></tr><tr><td height="10"><br></td></tr><tr><td dir="rtl" style="text-align: center;" valign="top" width="200"><img alt="نگاه دنیا به ماست" title="نگاه دنیا به ماست" src="http://postermovement.ir/images/poster/thumb_postermovement-persian-73-2.jpg" height="300" width="200"> <li>لینک فایل قابل چاپ <br><a class="link" href="http://postermovement.ir/download.php?id=506&amp;file=postermovement-persian-73-2.jpg">«نگاه دنیا به ماست» </a><br> طراح:محمد علی تاری</li></td><td width="20"><br></td><td dir="rtl" style="text-align: center;" valign="top" width="200"><img alt="شور انتخاباتی" title="شور انتخاباتی" src="http://postermovement.ir/images/poster/thumb_postermovement-persian-73-4.jpg" height="300" width="200"> <li>لینک فایل قابل چاپ <br><a class="link" href="http://postermovement.ir/download.php?id=507&amp;file=postermovement-persian-73-4.jpg">«شور انتخاباتی» </a><br> طراح:حمید فخار</li></td><td width="20"><br></td></tr><tr><td height="10"><br></td></tr><tr><td dir="rtl" style="text-align: center;" valign="top" width="200"><img alt="لذت یک انتخاب آگاهانه..." title="لذت یک انتخاب آگاهانه..." src="http://postermovement.ir/images/poster/thumb_postermovement-persian-73-5.jpg" height="300" width="200"> <li>لینک فایل قابل چاپ <br><a class="link" href="http://postermovement.ir/download.php?id=508&amp;file=postermovement-persian-73-5.jpg">«لذت یک انتخاب آگاهانه...» </a><br> طراح:حمید فخار</li></td><td width="20"><br></td><td dir="rtl" style="text-align: center;" valign="top" width="200"><img alt="اشتراک گذاری" title="اشتراک گذاری" src="http://postermovement.ir/images/poster/thumb_postermovement-persian-73-6.jpg" height="300" width="200"> <li>لینک فایل قابل چاپ <br><a class="link" href="http://postermovement.ir/download.php?id=509&amp;file=postermovement-persian-73-6.jpg">«اشتراک گذاری» </a><br> طراح:حمید فخار</li></td><td width="20"><br></td></tr><tr><td height="10"><br></td></tr><tr><td dir="rtl" style="text-align: center;" valign="top" width="200"><img alt="چشمان منتظر" title="چشمان منتظر" src="http://postermovement.ir/images/poster/thumb_postermovement-persian-73-8.jpg" height="300" width="200"> <li>لینک فایل قابل چاپ <br><a class="link" href="http://postermovement.ir/download.php?id=510&amp;file=postermovement-persian-73-8.jpg">«چشمان منتظر» </a><br> طراح:حمید فخار</li></td><td width="20"><br></td><td dir="rtl" style="text-align: center;" valign="top" width="200"><img alt="ایران که کوفه نیست، مگر ما مرده ایم؟" title="ایران که کوفه نیست، مگر ما مرده ایم؟" src="http://postermovement.ir/images/poster/thumb_postermovement-persian-73-9.jpg" height="300" width="200"> <li>لینک فایل قابل چاپ <br><a class="link" href="http://postermovement.ir/download.php?id=512&amp;file=postermovement-persian-73-9.jpg">«ایران که کوفه نیست، مگر ما مرده ایم؟» </a><br> طراح:رحمت نبی زاده</li></td><td width="20"><br></td></tr><tr><td height="10"><br></td></tr><tr><td dir="rtl" style="text-align: center;" valign="top" width="200"><img alt="هرجا انتخابات است، طمع کاران، به کمین صندوق ها نشسته اند." title="هرجا انتخابات است، طمع کاران، به کمین صندوق ها نشسته اند." src="http://postermovement.ir/images/poster/thumb_postermovement-persian-73-10.jpg" height="300" width="200"> <li>لینک فایل قابل چاپ <br><a class="link" href="http://postermovement.ir/download.php?id=513&amp;file=postermovement-persian-73-10.jpg">«هرجا انتخابات است، طمع کاران، به کمین صندوق ها نشسته اند.» </a><br> طراح:طلیعه بیکیان طبسی</li></td><td width="20"><br></td><td dir="rtl" style="text-align: center;" valign="top" width="200"><img alt="حماسه از دل میجوشد" title="حماسه از دل میجوشد" src="http://postermovement.ir/images/poster/thumb_postermovement-persian-73-11.jpg" height="300" width="200"> <li>لینک فایل قابل چاپ <br><a class="link" href="http://postermovement.ir/download.php?id=514&amp;file=postermovement-persian-73-11.jpg">«حماسه از دل میجوشد» </a><br> طراح:امیرحسین نبی</li></td><td width="20"><br></td></tr><tr><td height="10"><br></td></tr></tbody></table> text/html 2013-05-13T05:14:47+01:00 monadion.mihanblog.com یاور مهدوی عباس های عمه ی سادات ... پوستر+فایل چاپ http://monadion.mihanblog.com/post/837 <div style="text-align: center;"><font style="font-size: 13pt;"><font style="font-size: 9pt;">للحق</font></font><br><br><font style="font-size: 13pt;"><font style="font-size: 9pt;">به لطف و مدد حضرت زینب سلام الله یک طرح زدم برای</font></font><br><br><font style="font-size: 13pt;"><font style="font-size: 9pt;">" پاسداری از حریم عمه ی سادات سلام الله "</font></font><br><br><font style="font-size: 13pt;"><font style="font-size: 9pt;">انشالله خود بی بی قبول کنه این اندک کاری که از دستمون براومد رو ... ( یکم با عجله شد )</font></font><br><br><font style="font-size: 13pt;"><font style="font-size: 9pt;"><span style="font-weight: bold;">انشالله ،‌همدیگه رو با لباس نظامی توی سالن پروازهای خارجی فرودگاه دمشق ببینیم...&nbsp; </span></font></font><br><br><a href="http://s4.picofile.com/file/7760504294/2_ya_zeynab.jpg" target="_blank" title="DE :Mohamad HasaN Salavati"><img style="width: 552px; height: 358px;" src="http://s4.picofile.com/file/7760504408/web_2_ya_zeynab.jpg" alt="de:mohammad hasan SaLaVati" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br><br>" بی بی جان ... ما همگی <span style="color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold;">عباس ه</span><span style="font-weight: bold;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">ا</span>ی</span> شما هستیم ... " <br><br><br><font style="font-size: 13pt;"><font style="font-size: 9pt;">....</font></font><br><br><font style="font-size: 13pt;"><font style="font-size: 9pt;"><span style="font-weight: bold;">.: برای دریافت سایز چاپ این پوستر روی تصویر کلیک کنید :.</span></font></font><br><font style="font-size: 13pt;"><font style="font-size: 9pt;">_____________________________________________________</font></font><br><br><font style="font-size: 13pt;"><font style="font-size: 9pt;">چشمم دچار گریه ی بی انتها شده<p>دریا شده، به غصه و غم مبتلا شده</p><p>یاد تو ام، به یاد تو از سالِ شصت و یک</p><p>یک زینبیّه در دلِ تنگم بنا شده</p><p>چشم مزار داشتنت را نداشتند!</p><p>وهّابی است و فتنه دوباره به پا شده</p><p>بانو خودت بگو چه شده، ما شنیده ایم</p><p>پای حرامیان به حریم تو وا شده</p><p>دیروز خیمه ی تو و امروز مرقدت...</p><p>این روزها دمشقِ شما کربلا شده!</p></font></font> </div><br><font style="font-size: 13pt;"><font style="font-size: 9pt;"><p>شعر از مسعود یوسف پور</p></font></font><br><font style="font-size: 13pt;"><font style="font-size: 9pt;"><p>___________________________________________</p><p>پ.ن:</p></font></font><br><font style="font-size: 13pt;"><font style="font-size: 9pt;"><p>فردا تهران اجتماع بزرگ مدافعان حرم حضرت زینب س هست ،‌ با سخنرانی حاج سعید قاسمی و مداحی حاج عبد الرضا هلالی </p></font></font><br><font style="font-size: 13pt;"><font style="font-size: 9pt;"><p>دلم اونجاست عجیب ...</p><p><span style="font-weight: bold;">گفتن پاسپورت هاتون رو هم بیارین ...</span></p></font></font> text/html 2013-05-12T05:15:54+01:00 monadion.mihanblog.com یاور مهدوی دانلود مجموعه پوستر با موضوع حماسه سیاسی + فایل چاپ http://monadion.mihanblog.com/post/838 <p style="font-weight: bold; text-align: center; color: rgb(255, 0, 0);" class="style10"><font size="2">حماسه ای دیگر در نهضت مردمی پوستر انقلاب</font></p><p class="style10"><br></p><p class="style10"><br>فایلهای ذیل در قالب بنر و پوستر بدون هیچ مشکل فنی قابل چاپ می باشد.<br><br> برای دریافت فایل قابل چاپ بر روی لینک های زیر تصاویر کلیک کنید. <br><br> تشکلها و سازمانهای مردمی و غیر مردمی میتوانند با درج نام و نشان خود پوسترها را منتشر نمایند. <br><br> لطفا در صورت استفاده، چاپ، توزیع و نصب این پوسترها با ارسال عکس به ایمیل info@postermovement.ir ما را در ثبت وقایع و اطلاع رسانی به فعالان نهضت یاری رسانید.</p> <table dir="rtl" class="style10" align="center" width="450"><tbody><tr> <td dir="rtl" style="text-align: center;" valign="top" width="200"><img alt="حماسه سیاسی، حماسه حسینی" title="حماسه سیاسی، حماسه حسینی" src="http://postermovement.ir/images/poster/thumb_postermovement-persian-73-1.jpg" height="300" width="200"></td><td width="20"><br></td><td dir="rtl" style="text-align: center;" valign="top" width="200"><img alt="لبیک یا امام" title="لبیک یا امام" src="http://postermovement.ir/images/poster/thumb_postermovement-persian-73-3.jpg" height="300" width="200"></td><td width="20"><br></td></tr><tr><td height="10"><br></td></tr><tr><td dir="rtl" style="text-align: center;" valign="top" width="200"><img alt="نگاه دنیا به ماست" title="نگاه دنیا به ماست" src="http://postermovement.ir/images/poster/thumb_postermovement-persian-73-2.jpg" height="300" width="200"></td><td width="20"><br></td><td dir="rtl" style="text-align: center;" valign="top" width="200"><img alt="شور انتخاباتی" title="شور انتخاباتی" src="http://postermovement.ir/images/poster/thumb_postermovement-persian-73-4.jpg" height="300" width="200"></td><td width="20"><br></td></tr><tr><td height="10"><br></td></tr><tr><td dir="rtl" style="text-align: center;" valign="top" width="200"><img alt="لذت یک انتخاب آگاهانه..." title="لذت یک انتخاب آگاهانه..." src="http://postermovement.ir/images/poster/thumb_postermovement-persian-73-5.jpg" height="300" width="200"></td><td width="20"><br></td><td dir="rtl" style="text-align: center;" valign="top" width="200"><img alt="اشتراک گذاری" title="اشتراک گذاری" src="http://postermovement.ir/images/poster/thumb_postermovement-persian-73-6.jpg" height="300" width="200"></td><td width="20"><br></td></tr><tr><td height="10"><br></td></tr><tr><td dir="rtl" style="text-align: center;" valign="top" width="200"><img alt="چشمان منتظر" title="چشمان منتظر" src="http://postermovement.ir/images/poster/thumb_postermovement-persian-73-8.jpg" height="300" width="200"></td><td width="20"><br></td><td dir="rtl" style="text-align: center;" valign="top" width="200"><img alt="جهاد ادامه دارد..." title="جهاد ادامه دارد..." src="http://postermovement.ir/images/poster/thumb_postermovement-persian-73-7.jpg" height="300" width="200"></td><td width="20"><br></td></tr><tr><td height="10"><br></td></tr><tr> </tr> <tr><td colspan="4"><ul><li><a class="link" href="http://postermovement.ir/download.php?id=504&amp;file=postermovement-persian-73-1.jpg">لینک فایل قابل چاپ «حماسه سیاسی، حماسه حسینی» </a>/ طراح:حسین هدایتی </li><li><a class="link" href="http://postermovement.ir/download.php?id=505&amp;file=postermovement-persian-73-3.jpg">لینک فایل قابل چاپ «لبیک یا امام» </a>/ طراح:حسین هدایتی </li><li><a class="link" href="http://postermovement.ir/download.php?id=506&amp;file=postermovement-persian-73-2.jpg">لینک فایل قابل چاپ «نگاه دنیا به ماست» </a>/ طراح:محمد علی تاری </li><li><a class="link" href="http://postermovement.ir/download.php?id=507&amp;file=postermovement-persian-73-4.jpg">لینک فایل قابل چاپ «شور انتخاباتی» </a>/ طراح:حمید فخار </li><li><a class="link" href="http://postermovement.ir/download.php?id=508&amp;file=postermovement-persian-73-5.jpg">لینک فایل قابل چاپ «لذت یک انتخاب آگاهانه...» </a>/ طراح:حمید فخار </li><li><a class="link" href="http://postermovement.ir/download.php?id=509&amp;file=postermovement-persian-73-6.jpg">لینک فایل قابل چاپ «اشتراک گذاری» </a>/ طراح:حمید فخار </li><li><a class="link" href="http://postermovement.ir/download.php?id=510&amp;file=postermovement-persian-73-8.jpg">لینک فایل قابل چاپ «چشمان منتظر» </a>/ طراح:حمید فخار </li><li><a class="link" href="http://postermovement.ir/download.php?id=511&amp;file=postermovement-persian-73-7.jpg">لینک فایل قابل چاپ «جهاد ادامه دارد...» </a>/ طراح:حمید فخار </li></ul></td></tr></tbody></table> text/html 2013-03-07T09:59:59+01:00 monadion.mihanblog.com یاور مهدوی از سیم خاردارهای نفس خود عبور کنید....|پوستر http://monadion.mihanblog.com/post/835 <div align="center"><a href="http://s3.picofile.com/file/7658783438/poster_wallpaper_Nafs.jpg" target="_blank" title="DE :Mohamad HasaN Salavati"><img style="width: 551px; height: 335px;" src="http://s3.picofile.com/file/7658783438/poster_wallpaper_Nafs.jpg" alt="DE : Mohammad HaSaN SaLaVaTi" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br><br>""&nbsp; از سیم خاردارهای نفس خود عبور کنید ...<br><br>چگونه می توان از سیم خاردارهای دشمن عبور کرد ، وقتی در سیم خاردارهای نفس خویش گیر کرده ایم .... ""<br><br>طرحی که سال پیش زده بودم اما عمودی ،‌چند وقت پیش طرح رو با کمی تغییر افقی کردم و با سایز صفحه مانیتور تنظیمش کردم ... <br><br>الان هم روی دسکتاپ هست... هر بار نگاهم بهش می افته مثل یک تلنگره ...به شما هم پیشنهاد می کنم ....<br><br>برای دریافت طرح در سایز بزرگتر روی تصویر کلیک کنید ....<br><br><a href="http://mhsm.mihanblog.com/post/66" target="_blank" title="photo:Mohamad HasaN Salavati">برای مشاهده این طرح در سایز عمودی کلیک کنید ....</a></div> text/html 2013-03-07T09:56:43+01:00 monadion.mihanblog.com یاور مهدوی دانلود مجموعه پوستر با موضوع سبک زندگی + فایل آماده چاپ http://monadion.mihanblog.com/post/834 <p style="text-align: justify;" class="style10" align="center">سلام</p><p style="text-align: justify;" class="style10" align="center">بعد از&nbsp; برگزاری کارگاه تولید پوستر با &nbsp; موضوع سبک زندگی و با حضور استاد نجابتی&nbsp; ... <br></p><p style="text-align: justify;" class="style10" align="center">و دانه هایی که توسط نهضت مردمی پوستر انقلاب کاشته شد و به ثمر نشست ... و حاصلش شد این پوستر های شکیل و زیبا ..</p><p style="text-align: justify;" class="style10" align="center"> تا باشد مورد رضایت حق تعالی و امام زمان(عج) و نائب ایشان حضرت آقا ...</p><p style="text-align: justify;" class="style10" align="center">باشد تا شاید به ذره ای از وظیفه ی مان در قبال رهنمودهای حضرت آقا در قالبی که در آن تخصص داریم عمل کرده باشیم ....</p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl" align="center">و چه زیبا فرمود آن روح خدا که « تنها هنری مورد قبول قرآن است كه صیقل دهنده اسلام ناب محمدی(ص)، اسلام ائمه هدی(علیهم‌السلام)،‌ اسلام فقرای دردمند، اسلام پابرهنگان، اسلام تازیانه‌خوردگان تاریخ تلخ و شرم‌آور محرومیت‌ها باشد.»هنری زیبا و پاك است كه كوبنده سرمایه‌داری مدرن و كمونیسم خون‌آشام و نابود كننده اسلام رفاه و تجمل، اسلام التقاط، اسلام سازش و فرومایگی،‌ اسلام مرفهین بی‌درد و در یك كلمه «اسلام آمریكایی» باشد.</p><p style="text-align: justify;" class="style10" align="center">توجه:<br>فایلهای ذیل در قالب بنر و پوستر بدون هیچ مشکل فنی قابل چاپ می باشد.<br><br> برای دریافت فایل قابل چاپ بر روی لینک های زیر تصاویر کلیک کنید. <br><br> تشکلها و سازمانهای مردمی و غیر مردمیش میتوانند با درج نام و نشان خود پوسترها را منتشر نمایند. <br><br> لطفا در صورت استفاده، چاپ، توزیع و نصب این پوسترها با ارسال عکس به ایمیل info@postermovement.ir ما را در ثبت وقایع و اطلاع رسانی به فعالان نهضت یاری رسانید.</p> <table style="text-align: left; margin-left: auto; margin-right: auto; width: 450px; height: 2229px;" dir="rtl" class="style10" align="center"><tbody style="direction: rtl;"><tr> <td dir="rtl" style="text-align: center;" valign="top" width="200"><img alt="لیست خرید" title="لیست خرید" src="http://postermovement.ir/images/poster/thumb_postermovement-persian-71-1.jpg" height="300" width="200"></td><td width="20"><br></td><td dir="rtl" style="text-align: center;" valign="top" width="200"><img alt="ساده، شاد، صمیمی ..." title="ساده، شاد، صمیمی ..." src="http://postermovement.ir/images/poster/thumb_postermovement-persian-71-2.jpg" height="300" width="200"></td><td width="20"><br></td></tr><tr><td height="10"><br></td></tr><tr><td dir="rtl" style="text-align: center;" valign="top" width="200"><img alt="بجه های مسجد اهل دلند..." title="بجه های مسجد اهل دلند..." src="http://postermovement.ir/images/poster/thumb_postermovement-persian-71-3.jpg" height="300" width="200"></td><td width="20"><br></td><td dir="rtl" style="text-align: center;" valign="top" width="200"><img alt="حجاب ایرانی" title="حجاب ایرانی" src="http://postermovement.ir/images/poster/thumb_postermovement-persian-71-4.jpg" height="300" width="200"></td><td width="20"><br></td></tr><tr><td height="10"><br></td></tr><tr><td dir="rtl" style="text-align: center;" valign="top" width="200"><img alt="خانواده" title="خانواده" src="http://postermovement.ir/images/poster/thumb_postermovement-persian-71-6.jpg" height="300" width="200"></td><td width="20"><br></td><td dir="rtl" style="text-align: center;" valign="top" width="200"><img alt="معنویت" title="معنویت" src="http://postermovement.ir/images/poster/thumb_postermovement-persian-71-7.jpg" height="300" width="200"></td><td width="20"><br></td></tr><tr><td height="10"><br></td></tr><tr><td dir="rtl" style="text-align: center;" valign="top" width="200"><img alt="just iranian" title="just iranian" src="http://postermovement.ir/images/poster/thumb_postermovement-persian-71-8.jpg" height="300" width="200"></td><td width="20"><br></td><td dir="rtl" style="text-align: center;" valign="top" width="200"><img alt="شاخصه اقتصاد مقاوتی" title="شاخصه اقتصاد مقاوتی" src="http://postermovement.ir/images/poster/thumb_postermovement-persian-71-9.jpg" height="300" width="200"></td><td width="20"><br></td></tr><tr><td height="10"><br></td></tr><tr><td dir="rtl" style="text-align: center;" valign="top" width="200"><img alt="قانع باش تا پیروز باشی" title="قانع باش تا پیروز باشی" src="http://postermovement.ir/images/poster/thumb_postermovement-persian-71-10.jpg" height="300" width="200"></td><td width="20"><br></td><td dir="rtl" style="text-align: center;" valign="top" width="200"><img alt="قناعت کن تا سربلند باشی" title="قناعت کن تا سربلند باشی" src="http://postermovement.ir/images/poster/thumb_postermovement-persian-71-11.jpg" height="300" width="200"></td><td width="20"><br></td></tr><tr><td height="10"><br></td></tr><tr><td dir="rtl" style="text-align: center;" valign="top" width="200"><img alt="صله رحم" title="صله رحم" src="http://postermovement.ir/images/poster/thumb_postermovement-persian-71-12.jpg" height="300" width="200"></td><td width="20"><br></td> </tr> <tr><td colspan="4"><ul><li><font size="2"><a class="link" href="http://postermovement.ir/download.php?id=479&amp;file=postermovement-persian-71-1.jpg">لینک فایل قابل چاپ «لیست خرید» </a>/ طراح:حمید فخار </font></li><li><font size="2"><a class="link" href="http://postermovement.ir/download.php?id=480&amp;file=postermovement-persian-71-2.jpg">لینک فایل قابل چاپ «ساده، شاد، صمیمی ...» </a>/ طراح:حمید فخار </font></li><li><font size="2"><a class="link" href="http://postermovement.ir/download.php?id=481&amp;file=postermovement-persian-71-3.jpg">لینک فایل قابل چاپ «بجه های مسجد اهل دلند...» </a>/ طراح:حمید فخار </font></li><li><font size="2"><a class="link" href="http://postermovement.ir/download.php?id=482&amp;file=postermovement-persian-71-4.jpg">لینک فایل قابل چاپ «حجاب ایرانی» </a>/ طراح:حمید فخار </font></li><li><font size="2"><a class="link" href="http://postermovement.ir/download.php?id=483&amp;file=postermovement-persian-71-6.jpg">لینک فایل قابل چاپ «خانواده» </a>/ طراح:حمید فخار </font></li><li><font size="2"><a class="link" href="http://postermovement.ir/download.php?id=484&amp;file=postermovement-persian-71-7.jpg">لینک فایل قابل چاپ «معنویت» </a>/ طراح:محمود آزادنیا </font></li><li><font size="2"><a class="link" href="http://postermovement.ir/download.php?id=485&amp;file=postermovement-persian-71-8.jpg">لینک فایل قابل چاپ «just iranian» </a>/ طراح:امیر خالقی </font></li><li><font size="2"><a class="link" href="http://postermovement.ir/download.php?id=486&amp;file=postermovement-persian-71-9.jpg">لینک فایل قابل چاپ «شاخصه اقتصاد مقاوتی» </a>/ طراح:امیر خالقی </font></li><li><font size="2"><a class="link" href="http://postermovement.ir/download.php?id=487&amp;file=postermovement-persian-71-10.jpg">لینک فایل قابل چاپ «قانع باش تا پیروز باشی» </a>/ طراح:طراح:گروه فرهنگی هنری صریر ( جعفرپیشه ) با سپاس از سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان و خانه جوان </font></li><li><font size="2"><a class="link" href="http://postermovement.ir/download.php?id=488&amp;file=postermovement-persian-71-11.jpg">لینک فایل قابل چاپ «قناعت کن تا سربلند باشی» </a>/ طراح:طراح:گروه فرهنگی هنری صریر ( جعفرپیشه ) با سپاس از سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان و خانه جوان </font></li><li><font size="2"><a class="link" href="http://postermovement.ir/download.php?id=489&amp;file=postermovement-persian-71-12.jpg">لینک فایل قابل چاپ «صله رحم» </a>/ طراح:مصطفی معمی وند </font></li></ul><p><br></p><p><br></p><table dir="rtl" class="style10" align="center" width="450"><tbody><tr><td dir="rtl" style="text-align: center;" valign="top" width="200"><img alt="مجموعه ی ضرب المثل ها « گر نباشد چیزکی مردم باز بگویند چیزها »" title="مجموعه ی ضرب المثل ها « گر نباشد چیزکی مردم باز بگویند چیزها »" src="http://postermovement.ir/images/poster/thumb_postermovement-persian-70-17.jpg" height="300" width="200"></td><td width="20"><br></td><td dir="rtl" style="text-align: center;" valign="top" width="200"><img alt="مجموعه ی ضرب المثل ها ( خواهی نشوی همرنگ رسوای جماعت شو)" title="مجموعه ی ضرب المثل ها ( خواهی نشوی همرنگ رسوای جماعت شو)" src="http://postermovement.ir/images/poster/thumb_postermovement-persian-70-16.jpg" height="300" width="200"></td><td width="20"><br></td></tr><tr><td height="10"><br></td></tr><tr><td dir="rtl" style="text-align: center;" valign="top" width="200"><img alt="مجموعه ی ضرب المثل ها ( بایک گل هم بهار میاد )" title="مجموعه ی ضرب المثل ها ( بایک گل هم بهار میاد )" src="http://postermovement.ir/images/poster/thumb_postermovement-persian-70-15.jpg" height="300" width="200"></td><td width="20"><br></td><td dir="rtl" style="text-align: center;" valign="top" width="200"><img alt="مجموعه ی ضرب المثل ها ( مرغ همسایه غاز نیست)" title="مجموعه ی ضرب المثل ها ( مرغ همسایه غاز نیست)" src="http://postermovement.ir/images/poster/thumb_postermovement-persian-70-14.jpg" height="300" width="200"></td><td width="20"><br></td></tr><tr><td height="10"><br></td></tr><tr><td dir="rtl" style="text-align: center;" valign="top" width="200"><img alt="مجموعه ی ضرب المثل ها ( دوری – دوستی )" title="مجموعه ی ضرب المثل ها ( دوری – دوستی )" src="http://postermovement.ir/images/poster/thumb_postermovement-persian-70-13.jpg" height="300" width="200"></td><td width="20"><br></td><td dir="rtl" style="text-align: center;" valign="top" width="200"><img alt="وقتی رفیق مورد نظر در دسرس نمی باشد" title="وقتی رفیق مورد نظر در دسرس نمی باشد" src="http://postermovement.ir/images/poster/thumb_postermovement-persian-70-10.jpg" height="300" width="200"></td><td width="20"><br></td></tr><tr><td height="10"><br></td></tr><tr><td dir="rtl" style="text-align: center;" valign="top" width="200"><img alt="زان سو همه جمع است و از این سو همه تفریق" title="زان سو همه جمع است و از این سو همه تفریق" src="http://postermovement.ir/images/poster/thumb_postermovement-persian-70-12.jpg" height="300" width="200"></td><td width="20"><br></td><td dir="rtl" style="text-align: center;" valign="top" width="200"><img alt="چشمت تو جیب خودت باشه" title="چشمت تو جیب خودت باشه" src="http://postermovement.ir/images/poster/thumb_postermovement-persian-70-11.jpg" height="300" width="200"></td><td width="20"><br></td></tr><tr><td height="10"><br></td></tr><tr><td dir="rtl" style="text-align: center;" valign="top" width="200"><img alt="یک برابر است با دو" title="یک برابر است با دو" src="http://postermovement.ir/images/poster/thumb_postermovement-persian-70-9.jpg" height="300" width="200"></td><td width="20"><br></td><td dir="rtl" style="text-align: center;" valign="top" width="200"><img alt="سفره هایی به صرف باهم بودن" title="سفره هایی به صرف باهم بودن" src="http://postermovement.ir/images/poster/thumb_postermovement-persian-70-8.jpg" height="300" width="200"></td><td width="20"><br></td></tr><tr><td height="10"><br></td></tr><tr><td dir="rtl" style="text-align: center;" valign="top" width="200"><img alt="بند تجمل هفت رنگ! پای رفتن، هیچی" title="بند تجمل هفت رنگ! پای رفتن، هیچی" src="http://postermovement.ir/images/poster/thumb_postermovement-persian-70-7.jpg" height="300" width="200"></td><td width="20"><br></td><td dir="rtl" style="text-align: center;" valign="top" width="200"><img alt="با احتیاط زندگی کنید" title="با احتیاط زندگی کنید" src="http://postermovement.ir/images/poster/thumb_postermovement-persian-70-6.jpg" height="300" width="200"></td><td width="20"><br></td></tr><tr><td height="10"><br></td></tr><tr><td dir="rtl" style="text-align: center;" valign="top" width="200"><img alt="Made in iran" title="Made in iran" src="http://postermovement.ir/images/poster/thumb_postermovement-persian-70-5.jpg" height="300" width="200"></td><td width="20"><br></td><td dir="rtl" style="text-align: center;" valign="top" width="200"><img alt="مجموعه همسایه ها(1)" title="مجموعه همسایه ها(1)" src="http://postermovement.ir/images/poster/thumb_postermovement-persian-70-4.jpg" height="300" width="200"></td><td width="20"><br></td></tr><tr><td height="10"><br></td></tr><tr><td dir="rtl" style="text-align: center;" valign="top" width="200"><img alt="مجموعه همسایه ها(2)" title="مجموعه همسایه ها(2)" src="http://postermovement.ir/images/poster/thumb_postermovement-persian-70-3.jpg" height="300" width="200"></td><td width="20"><br></td><td dir="rtl" style="text-align: center;" valign="top" width="200"><img alt="انسان باید به غذای خویش بنگرد" title="انسان باید به غذای خویش بنگرد" src="http://postermovement.ir/images/poster/thumb_postermovement-persian-70-2.jpg" height="300" width="200"></td><td width="20"><br></td></tr><tr><td height="10"><br></td></tr><tr><td dir="rtl" style="text-align: center;" valign="top" width="200"><img alt="بر شما لازم است با تمام کودکان خود با احترام و ادب رفتار کنید" title="بر شما لازم است با تمام کودکان خود با احترام و ادب رفتار کنید" src="http://postermovement.ir/images/poster/thumb_postermovement-persian-70-1.jpg" height="300" width="200"></td><td width="20"><br></td> </tr> <tr><td colspan="4"><ul><li><font size="2"><a class="link" href="http://postermovement.ir/download.php?id=462&amp;file=postermovement-persian-70-17.jpg">لینک فایل قابل چاپ «مجموعه ی ضرب المثل ها « گر نباشد چیزکی مردم باز بگویند چیزها »» </a>/ طراح:مرجانه رنجبر </font></li><li><font size="2"><a class="link" href="http://postermovement.ir/download.php?id=463&amp;file=postermovement-persian-70-16.jpg">لینک فایل قابل چاپ «مجموعه ی ضرب المثل ها ( خواهی نشوی همرنگ رسوای جماعت شو)» </a>/ طراح:مرجانه رنجبر </font></li><li><font size="2"><a class="link" href="http://postermovement.ir/download.php?id=464&amp;file=postermovement-persian-70-15.jpg">لینک فایل قابل چاپ «مجموعه ی ضرب المثل ها ( بایک گل هم بهار میاد )» </a>/ طراح:مرجانه رنجبر </font></li><li><font size="2"><a class="link" href="http://postermovement.ir/download.php?id=465&amp;file=postermovement-persian-70-14.jpg">لینک فایل قابل چاپ «مجموعه ی ضرب المثل ها ( مرغ همسایه غاز نیست)» </a>/ طراح:مرجانه رنجبر </font></li><li><font size="2"><a class="link" href="http://postermovement.ir/download.php?id=466&amp;file=postermovement-persian-70-13.jpg">لینک فایل قابل چاپ «مجموعه ی ضرب المثل ها ( دوری – دوستی )» </a>/ طراح:مرجانه رنجبر </font></li><li><font size="2"><a class="link" href="http://postermovement.ir/download.php?id=467&amp;file=postermovement-persian-70-10.jpg">لینک فایل قابل چاپ «وقتی رفیق مورد نظر در دسرس نمی باشد» </a>/ طراح:محمود آزاد نیا </font></li><li><font size="2"><a class="link" href="http://postermovement.ir/download.php?id=468&amp;file=postermovement-persian-70-12.jpg">لینک فایل قابل چاپ «زان سو همه جمع است و از این سو همه تفریق» </a>/ طراح:گروه فرهنگی هنری صریر ( جعفرپیشه ) با سپاس از سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان و خانه جوان </font></li><li><font size="2"><a class="link" href="http://postermovement.ir/download.php?id=469&amp;file=postermovement-persian-70-11.jpg">لینک فایل قابل چاپ «چشمت تو جیب خودت باشه» </a>/ طراح:گروه فرهنگی هنری صریر ( جعفرپیشه ) با سپاس از سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان و خانه جوان </font></li><li><font size="2"><a class="link" href="http://postermovement.ir/download.php?id=470&amp;file=postermovement-persian-70-9.jpg">لینک فایل قابل چاپ «یک برابر است با دو» </a>/ طراح:سید هاشم دقیق </font></li><li><font size="2"><a class="link" href="http://postermovement.ir/download.php?id=471&amp;file=postermovement-persian-70-8.jpg">لینک فایل قابل چاپ «سفره هایی به صرف باهم بودن» </a>/ طراح:هاله سادات وجدانی </font></li><li><font size="2"><a class="link" href="http://postermovement.ir/download.php?id=472&amp;file=postermovement-persian-70-7.jpg">لینک فایل قابل چاپ «بند تجمل هفت رنگ! پای رفتن، هیچی» </a>/ طراح:هاله سادات وجدانی و آزاده قربانی (اثر برگزیده کارگاه پوستر زندگی) </font></li><li><font size="2"><a class="link" href="http://postermovement.ir/download.php?id=473&amp;file=postermovement-persian-70-6.jpg">لینک فایل قابل چاپ «با احتیاط زندگی کنید» </a>/ طراح:شفیع آهی (اثر برگزیده کارگاه پوستر زندگی) </font></li><li><font size="2"><a class="link" href="http://postermovement.ir/download.php?id=474&amp;file=postermovement-persian-70-5.jpg">لینک فایل قابل چاپ «Made in iran» </a>/ طراح:علیرضا پاکدل </font></li><li><font size="2"><a class="link" href="http://postermovement.ir/download.php?id=475&amp;file=postermovement-persian-70-4.jpg">لینک فایل قابل چاپ «مجموعه همسایه ها(1)» </a>/ طراح:حمید فخار </font></li><li><font size="2"><a class="link" href="http://postermovement.ir/download.php?id=476&amp;file=postermovement-persian-70-3.jpg">لینک فایل قابل چاپ «مجموعه همسایه ها(2)» </a>/ طراح:حمید فخار </font></li><li><font size="2"><a class="link" href="http://postermovement.ir/download.php?id=477&amp;file=postermovement-persian-70-2.jpg">لینک فایل قابل چاپ «انسان باید به غذای خویش بنگرد» </a>/ طراح:حمید فخار </font></li><li><font size="2"><a class="link" href="http://postermovement.ir/download.php?id=478&amp;file=postermovement-persian-70-1.jpg">لینک فایل قابل چاپ «بر شما لازم است با تمام کودکان خود با احترام و ادب رفتار کنید» </a>/ طراح:حمید فخار </font></li></ul><p style="text-align: center;"><a href="http://postermovement.ir/" target="_blank" title="">نهضت مردمی پوستر انقلاب</a></p></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table> text/html 2013-03-04T10:51:30+01:00 monadion.mihanblog.com یاور مهدوی بتر http://monadion.mihanblog.com/post/721 text/html 2012-12-09T07:33:03+01:00 monadion.mihanblog.com یاور مهدوی 25 توصیه به دانشجویان http://monadion.mihanblog.com/post/833 <div align="center"><a href="http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/21718/B/13910916_0121718.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/21718/C/13910916_0121718.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br><br>روی تصویر کلیک کنید ...<br></div> text/html 2012-10-29T19:56:43+01:00 monadion.mihanblog.com یاور مهدوی حرف نو جمهوری اسلامی + پوستر http://monadion.mihanblog.com/post/832 <div style="text-align: center;"><a href="http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/20855/B/13910608_0120855.jpg" target="_blank" title="منادیون"><img alt="" src="http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/20855/C/13910608_0120855.jpg" id="imgLargePhoto" height="418"></a><br><br><div style="text-align: justify;">امروز مسئله، مسئله‌ى سخن نوئى است كه جمهورى اسلامى در دنیا مطرح كرده و مستكبرین عالم را دستپاچه كرده. امروز مستكبرین عالم در موضع كسانى نیستند كه بخواهند با زبان مهاجم با انقلاب اسلامى حرف بزنند. امروز انقلاب اسلامى توانسته است فكر خود را در دنیا منتشر كند. على‌رغم همه‌ى سانسورهائى كه آنها كردند، على‌رغم فشارهائى كه وارد كردند، امروز این فكر، فكرى است كه رائج شده. فكر مردم‌سالارى دینى، فكر حاكمیت معنویت و حاكمیت دین، فكر حضور مردم در عرصه‌ها، فكر مقابله‌ى در مقابل زورگوئى‌هاى قدرتهاى جهانى و بلوكهاى قدرتمند جهانى؛ این فكرها امروز رائج شده. شما مى‌بینید كه در دنیا این فكرها رائج شده؛ حالا به اسم ایران نیست، نباشد؛ ما اصرار نداریم كه حتماً به اسم ایران باشد؛ اما هیچ كس هم در دنیا نیست كه تأثیر انقلاب اسلامى و ایستادگى ملت ایران را در این حوادث انكار كند. امروز مسئله این است.<br><br><a href="http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21320">بیانات مقام معظم رهبری در اجتماع نخبگان و مسئولان استان خراسان شمالى‌</a>25/7/91 <br></div><br><br></div> text/html 2012-10-16T19:46:34+01:00 monadion.mihanblog.com یاور مهدوی پوستر : جنگ ، کار تا پیروزی http://monadion.mihanblog.com/post/831 <p style="text-align: center;"><a href="http://up.vatandownload.com/images2/b1ee21m5t0x3m0edjlap.jpg"><img style="width: 364px; height: 483px;" src="http://up.vatandownload.com/images2/b1ee21m5t0x3m0edjlap.jpg" alt=""></a></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;">بعد از صحبت های فوق العاده ی آقا در مورد سبک زندگی و تولید ملی، چند نفر از طراحان مجاهدمان شروع به کار کردند و پوسترهای بسیار خوبی خلق کردند ...</p><p style="text-align: center;">این تصاویر هم یه تلنگر برای ما طراح های بی خیال هست و هم یک یادآوری برای همه ی مردم ، که یادشان بیاید آن روزگاران...</p><p style="text-align: center;">زمان جنگ را به یاد بیاوریم .... صمیمیت ها و صبر ها ، مقاومت ها و حمایت ها ...</p><p style="text-align: center;">و بدون شک دیگر همه فهمیده ایم وضعیت کنونی را ... که در جنگ به سر می بریم ....</p><p style="text-align: center;">اما امروز مقابل ما توپ و تفنگ و تیربار نیست.... جنگ امروز فرق کرده ....</p><p style="text-align: center;">جنگ امروز از جنس اقتصاد است .....</p><p style="text-align: center;">برادر و خواهرم .... حی علی الجهاد ....</p><p style="text-align: center;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif">&nbsp; برای دیدن ادامه طرح ها از این مجموعه پوستر ، به ادامه مطلب بروید ....<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/96.gif"></p><p style="text-align: center;"></p> text/html 2012-09-30T15:14:59+01:00 monadion.mihanblog.com یاور مهدوی آرزوی رهبرم ... http://monadion.mihanblog.com/post/830 <div style="text-align: center;"><a href="http://www.negarkhaneh.ir/UserGallery/2012/9/gamehejr_07183859.jpg" target="_blank" title="منادیون"><img style="width: 595px; height: 476px;" src="http://www.negarkhaneh.ir/UserGallery/2012/9/gamehejr_07183859.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br><br><br><font size="2"><span style="font-weight: bold;">طرح گویاست و نیازی به توضیح نیست ....</span></font><br><br>اللهم عجل لولیک الفرج<br><br><br><br>این طرح زیبا از مهدی مرادلو<br><br></div> text/html 2012-09-23T16:11:21+01:00 monadion.mihanblog.com یاور مهدوی ماشین احمدی نژاد بعد از بمباران هواپیماهای اسراییل در ترافیک ماند ... http://monadion.mihanblog.com/post/829 <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif"> فوری / پیشنهاد می کنم این مطلب رو حتما تا آخر مطالعه کنید ....</p><p style="text-align: justify;" dir="RTL">لحظه های آخر جنگ<br></p><p style="text-align: justify;" dir="RTL">از گیت می‌گذریم. خودرو نیم‌دور می‌زند و راننده در محوطهٔ بیتِ رهبری ترمز می‌کند. می‌جنبم تا زودتر از درِ جلو پیاده شوم. تقریباً با دکتر همزمان پیاده می‌شویم. انگار که من وجود نداشته باشم راهش را می‌گیرد و می‌رود سمتِ دفترِ رهبر. ساعت را نگاه می‌کنم: هشت و بیست و نُه دقیقه. یک دقیقه هم زودتر رسیده‌ایم. پشتِ سرم صدایِ پارکِ خودرویِ دیگری را می‌شنوم. مردد می‌مانم به عقب نگاه کنم یا دنبالِ دکتر بدوم. دنبالِ دکتر می‌دوم.</p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL">پیش از ما فرماندهٔ سپاه رسیده است و محافظش را می‌بینم که بیرونِ دفتر نشسته است و با کسی که نمی‌شناسمش حرف می‌زند. درِ دفتر پشتِ سرِ ما بسته می‌شود و ما می‌مانیم و اتاقِ شش متریِ انتظار. صندلی زیرِ وزنم جیر جیر می‌کند. می‌خواهم با محافظِ فرماندهٔ سپاه گپ بزنم که مردِ ناشناس می‌گوید: «مستعمل شدن. می‌خوایم بدیم ترمیم بشن.» سری تکان می‌دهم. مشغولِ سلام و علیک با محافظِ فرماندهٔ سپاهم که کسی واردِ اتاق می‌شود و فوری کلاهش را برمی‌دارد. فرماندهٔ ارتش است. شق و رق پیش می‌رود و به ما سلامِ عادی می‌دهد. جواب می‌دهم و فکر می‌کنم من شق و رق‌ترم یا او.</p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL">روزنامهٔ جلویِ رویم را برمی‌دارم و نگاهی بهش می‌اندازم. کنارِ عکسِ بزرگ نوشته است: «حملهٔ ناموفقِ هواپیماهایِ بدونِ سرنشینِ دشمن به مناطقِ مسکونی و بیمارستانیِ پایتخت.» و هواپیمایی در حالِ دود کردن در آسمانِ عکس پیداست. تیترِ بزرگ می‌گوید: «انهدامِ ناوِ دشمن در تنگهٔ هرمز: دستِ خدا بر گلویِ دشمن!»</p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL">هشت و سی و چهار دقیقه است که رئیس مجلس سر می‌رسد و محافظش را پشتِ سر می‌گذارد و داخلِ دفترِ رهبر می‌شود. چهار دقیقه تأخیر داشته است. درونِ اتاق، دور از چشم و گوشِ ما، رهبر با تلفنِ رمزدارش با کسی در حزب الله لبنان حرف می‌زند. بر خلافِ سال‌هایِ قبل که نبردِ کماندویی و چریکی در مرزهایِ اسراییل و لبنان شکل می‌گرفت، جنگ طی ماه‌هایِ اخیر به جنگِ موشکی تبدیل شده است. می‌دانم که اخیراً موشک‌هایِ تازه‌ای به دستِ حزب الله رسانده‌ایم. بی‌بی‌سی و سی‌ان‌ان این خبر را رسانه‌ای کرده‌اند اما تلویزیونِ ایران چیزی درباره‌شان نگفته است.</p> <p style="text-align: justify;" dir="RTL">تقریباً خوابم گرفته است که رئیس جمهور پیش از همه از دفترِ رهبر بیرون می‌زند و بی‌آن‌که منتظرِ من بماند راهش را می‌گیرد و می‌رود. با لب‌هایش بازی می‌کند و می‌دانم که این یعنی عمیقاً به فکر فرورفته است.</p><p style="text-align: justify;" dir="RTL"><br></p><div style="text-align: center;"><img src="http://www.30a30.ir/portals/30a30.ir/3596_446.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br>برای خواندن ادامه متن به ادامه مطلب یروید ....<br></div>